Online Shop

Eryri: The Story of Snowdonia

Eryri: The Story of Snowdonia

  £6.50

Add To Basket
Help

Need information?
To receive more information
about any of our products or services,
please call our
Sales Team,directly on 01766 516000
(7 days a week from 9am to 5pm)

Eryri - The Story of Snowdonia
by Michael Senior

Eryri, the Welsh name for the highest mountains in Wales, is an upland area of complex geology. Man and his civilization are dwarfed by the age of its craggy rock faces. From early settlements, however, to later full-scale industrial excavations, to present-day erosion of its high paths, the generations of man have left their mark on the landscape.

Mae ardal Eryri yn fynydd-dir o ddaeareg gymhleth, gyda dyn a'i wareiddiad yn gorachod o'u cymharu â hynafiaeth a mawredd wyneb y graig. Dengys y gyfrol hon fod dyn, o ddyddiau codi'r anheddiadau cynnar at gloddio diwydiannol eang ac erydiad llwybrau y cyfnod diweddar, wedi gadael ei ôl ar y tirlun.