Online Shop

Best Walks Snowdonia Lakesides

Best Walks Snowdonia Lakesides

  £8.00

Add To Basket
Help

Need information?
To receive more information
about any of our products or services,
please call our
Sales Team,directly on 01766 516000
(7 days a week from 9am to 5pm)

Snowdonia Lakeside Walks

A handy guide to 19 short family walks around the lakes of Snowdonia, comprising colour photographs, clear maps and updated directions with entertaining information re route attractions and local history.

Canllaw hylaw i 19 o deithiau cerdded teuluol byrion ar hyd glannau llynnoedd Eryri, yn cynnwys ffotograffau lliw, mapiau a chyfarwyddiadau clir wedi eu diweddaru a gwybodaeth ddifyr am atyniadau a hanes lleol.